16 محصول موجود است

سرنگ چیست؟

سرنگ یک پمپ رفت و برگشتی ساده است که متشکل از یک پیستون است اگرچه در سرنگ های مدرن، در واقع یک پیستون است که محکم درون یک لوله استوانه ای به نام استوانه قرار می گیرد. پیستون سرنگ را می توان بصورت خطی کشیده و در امتداد داخل لوله فشار داد و به سرنگ اجازه می دهد دارو، مایع یا گاز را از طریق روزنه تخلیه در انتهای جلوی لوله گرفته و خارج کند. در انتهای باز سرنگ ممکن است یک سوزن زیر پوستی، یک نازل یا لوله برای هدایت جریان به داخل استوانه آن نصب شود. از سرنگ ها به طور مكرر جهت تزریق داخل وریدی به جریان خون، استفاده یا از تركیباتی مانند چسب یا روان كننده و ترسیم و اندازه گیری مایعات استفاده کرد.

از سرنگ های پزشکی گاهی اوقات بدون سوزن برای مصرف خوراکی، داروهای مایع به کودکان خردسال یا حیوانات یا شیر به حیوانات کوچک خردسال استفاده می شود، زیرا دوز را می توان به طور دقیق اندازه گیری کرد و به راحتی می توان دارو را در دهان فرد مورد نظر قرار داد.