4 محصول موجود است

زایمان مادر

وقتی پرستاری را می‌بینید که کلاه، ماسک و دستکش استریل به دست می‌کند، نگران نباشید، همه این بدان معناست که به زایمان نزدیک شده‌اید و وقت آن است که میز پزشک را بچینید. اما برخی از ابزارهای استاندارد کار ممکن است برای شما آشنا به نظر نرسند. برای کمک به آمادگی ذهنی، در اینجا به تفکیک ابزارهای پزشکی که ممکن است متوجه راه اندازی آن شوید، آمده است. چیزهای زیادی وجود دارد که نمی توانید در طول تولد کنترل کنید، اما گاهی حداقل می توانید بدانید که چه چیزی و چرا استفاده می شود.